in

Bartola Kašića zvali su ga i Pažanin, i ostao je zapisan kao autor prve hrvatske gramatike

Bartol ili Bartul Kašić, katkad potpisivan i s Bogdančić ili s dodatkom Pažanin, bio je hrvatski pisac, jezikoslovac i isusovac. Kašić je poznat ponajprije kao autor prve hrvatske gramatike. Rođen je u gradu Pagu, a školovao se u Italiji kod isusovaca.

Kao student u Italiji počeo se zanimati za hrvatski jezik te sastavio hrvatsko-talijanski rječnik, a 1604. godine u Rimu je objavio prvu gramatiku hrvatskog jezika – Institutionum linguae illyricae libri duo.

Nakon što je zaređen za svećenika, Kašić je djelovao kao misionar, posjećujući zapuštene katoličke zajednice po Bosni, Srbiji i istočnoj Slavoniji. 13 godina proveo je u Dubrovniku, gdje je propovijedao, čitao evanđelje na hrvatskom jeziku i prevodio na hrvatski pobožne pučke knjige.

Prvo izdanje Kašićeve gramatike u Rimu 1604.

U Dubrovniku je započeo i svoj prijevod Novog zavjeta na hrvatski, i to na dubrovačku štokavštinu. 1625. godine dobio je nalog da prevede cijelu Bibliju, što je i napravio, no njegov prijevod nije dobio odobrenje za tisak.

Po sačuvanim rukopisima i uz iscrpne stručne komentare taj je prijevod objavljen tek 2000. godine. Kašić je u Dubrovniku bio do 1633., kada se vraća u Rim, gdje ostaje do kraja života. Umro je 28. prosinca 1650.

Kad zacvrlji brački vitalac, vrijeme kao da oko vatre stane i vrati se daleko, kad su na Brač pristali prvi Grci i donijeli recept

Jednom kad je nevina optužena da je vještica, došli bi po nju, odveli je na kušnju, a onda je započela tortura