in

Brončani reljefi sa spomenika kralja Tomislava koje nitko ne želi kisnu u dvorištu barokne palače preko puta Hrvatskog Sabora

Dojavi prijateljima

Unatoč dugogodišnjim najavama kako će reljefi koji su se nalazili na postolju spomenika kralja Tomislava biti preneseni na prikladnije mjesto trajnog čuvanja, oni su i dalje naslonjeni na zid u dvorištu palače Grlečić – Jelačić koja se nalazi preko puta zgrade Hrvatskog sabora. 

Riječ je o reljefima “Hrvatska mornarica” i “Pomirba” koje su izradili kipari Ivan Sabolić i Želimir Janeš. Pomirba prikazuje kralja Tomislava koji miri bugarskog kralja Petra sa srpskim knezom Zaharijem. Na postament spomenika postavljeni su 1949. godine kako bi zamijenili izvorne reljefe koji su zbog Jugoslavije postali politički nepodobni.

Dvorište palače Grlečić-Jelačić / Foto: Blaga & misterije

Naime, izvorni su reljefi prikazivali Krunidbu Tomislava i Splitski Sabor, a izradio ih je autor spomenika, kipar Robert Frangeš-Mihanović. Nakon uklanjanja 1949. godine, pohranjeni su u Gliptoteci HAZU gdje su ostali sve do 1991. godine kada su vraćeni na svoje mjesto gdje se nalaze do danas.

S druge strane, nakon uklanjanja, “Pomirba” i “Hrvatska mornarica” odloženi su u palaču Grlečić Jelačić koja je tada služila kao depo Muzeja grada Zagreba, prvo pod krovom a kasnije su premješteni u dvorište gdje stoje sve do danas.

Dvorište palače Grlečić-Jelačić / Foto: Blaga & misterije

U međuvremenu, mediji su periodički, tijekom 2009. i ponovo tijekom 2012. godine izvještavali o sudbini reljefa koje zbog povijesnih okolnosti nitko ne želi. U tim je izvještajima naglašena njihova umjetnička i baštinska vrijednost te je naglašena potreba prikladnijeg skladištenja.

No, sve do danas to se nije dogodilo te neželjeni reljefi još uvijek stoje u dvorištu palače i propadaju, kao nijemi spomenik jednog vremena.

Dvor u kojem je izdahnuo autor Lijepe Naše Antun Mihanović tužna je ruševina, a nekoć se u Novim Dvorima Klanječkim sanjala neovisna Hrvatska

Duboko u korijenju mistične mandragore tražili su sablasna čovjekolika bića koja nose sreću i znače dobru kob