in

Nebeski zaštitnik vatrogasaca kao da čuva ulaz u zaboravljeni dvorac Severin

Ovaj kip nebeskog zaštitnika vatrogasaca kao da čuva ulaz u zaboravljeni dvorac Severin. U njegovom dvorištu nalazi se i napuštena kapela posvećena Svetom Florijanu.

Sam kip sv. Florijana premješten je iz perivoja tako da mu leđa sada čuva zgrada u kojoj je nekoć djelovalo lokalno vatrogasno društvo.

Sada, sve je prazno i „kameni lukovdolski grad” živi samo u sjećanju.

Od uspinjače do zapinjače, one zagrebačke začete u glavi poduzetnika iz Osijeka

Kad je tajanstveni grabancijaš stigao u Donji Vidovec, zlatnim uzdama ukrotio je zmaja, zajahao ga i odletio u Afriku