in

Zagrebački gradski sudac zapravo je bio gradonačelnik koji nije smio trošiti bez magistrata i fiškala

Anton Bogner. Pogled s juga na Gornji grad, Kaptol i dio podgrađa.

U 18. stoljeću gradom Zagrebom upravljali su magistrat sastavljen od dvanaest senatora i gradsko vijeće od dvadeset i dva vijećnika – zastupnika građana. Na čelu uprave bio je gradski sudac koji je time osim sudbene imao i upravnu vlast, iako je odluke po pitanju trošenja gradskih prihoda mogao donositi samo u zajednici s magistratom i gradskim vijećem.

Senatorska i vijećnička čast trajala je doživotno, tako da su se izbori događali samo kad bi netko umro ili se odrekao svoje časti. Sudac se birao svake tri godine iz redova senatora. Izbori su se događali uvijek na isti datum, 3. veljače – na Blaževo jer je Sv. Blaž zaštitnik Griča.

Pravo za kandidaturu na ove položaje imali su samo imućniji građani. Između senatora i suca birali su se na taj dan između senatora gradski kapetan, dekan i tridesetničar, a između vijećnika gradski fiscus, ubirači prihoda, tržni nadzornici, nadglednici dimnjaka, upravitelji gradske ubožnice, kaštelani, zvonari, skrbnici crkva i kapela i drugih.

Dekan upravlja gradskim posjedima i brine o prihodima od tih posjeda. Služba gradskog kapetana u to vrijeme bila je izuzetno cijenjena. Kapetan se brinuo da sigurnost u gradu, red i mir na sajmištu, i ispravnost i provođenje zakonskih mjera.

Gradski notar ili bilježnik ima u 18st. jednu od najvažnijih uloga u gradskoj upravi. Kao vrstan poznavatelj zakona i propisa i vješt u latinskom jeziku on se brine za magistarske isprave, dokumente, spise i naredbe, vodi zapisnike gradskih sjednica, izrađuje sudske odluke, sudjeluje u sastavljanju kupoprodajnih ugovora, oporuka, ugovora, itd. i brine se za gradski arhiv.

Tijekom 18. stoljeća uloga gradskog fiskuša, odnosno fiškala postajala je sve bitnijom. On je imao ulogu zaštite interesa grada, pa je kao takav moga provjeravati i rad magistrata. Zastupao je grad na sudu, nadzirao kupovinu i prodaju nekretnina te provedbu zakona.

No glavnu ulogu u gradu imao je gradski sudac, kojemu su svi gradski organi njemu izravno podređeni. O njegovoj su riječi ovisile sve važne gradske odluke.

Mitski kralj zmija Kačji cesar živi u brojnim predajama, čuva blago Crne kraljice i zviždukom poziva vojske

Njegove vode stoljećima su napajale i uništavale, sve dok ga nisu otjerali u podzemlje kojim i danas teče