in

Progoni vještica u Hrvatskoj- među progonjenima, bilo je i 15 oslobođenih muškaraca

Sažetak diplomskog rada dr. sc. Denivera Vukelića

Deniver Vukelić u svom diplomskom radu obrađuje donekle nedovoljno sustavno istraženu temu svjetovnih sudskih procesa vještica u ranovovjekovnom Zagrebu (Gradecu i Kaptolu) te njihovim feudalnim posjedima u okolici.

Kako stoji u zaključku, Vukelić je u svojem radu analizirao vještice, vještičarstvo i magiju prema onodobnom shvaćanju, uz kratki povijesni pregled praznovjerja i ideja vezanih uz taj pojam.

Potom propituje hrvatsku historiografiju te laičke knjige i članke pisane o toj temi, objašnjavajući njihove dobre i loše strane, profesionalne i laičke pristupe te interpretaciju podataka. Uspostavlja vezu sa zakonskom crkvenom i svjetovnom podlogom i procesima koji su se odvijali u 17. i 18. stoljeću.

Zatim prikazuje i ukratko popisuje osobe prisutne tijekom postupka suđenja te instrumentarij torture koji se tad koristio u Zagrebu. Također interpretira nekolicinu zanimljivih dokumenata ili slučajeva iz toga razdoblja.

Potom kronološki obuhvaća sve slučajeve između 1360. i 1758. godine objašnjavajući njihove okolnosti. Na kraju rada, povodeći se idejom tablice iz jednog laičkog članka iz polovice 20. stoljeća, u opširnu tablicu smješta sve podatke o poznatim zapisanim slučajevima procesa za čarobnjaštvo i vještičarenje u Zagrebu u rasponu od 1360. do 1758. godine.

Šetnje perivojem uz dvorac Trakošćan više nisu besplatne

Zrinsko-Frankopanski ozaljski dvorski balovi prizivaju davno minula vremena