fbpx
Progoni vještica u Hrvatskoj, među njima, bilo je i 15 oslobođenih muškaraca
Zločin i kazna

Progoni vještica u Hrvatskoj, među njima, bilo je i 15 oslobođenih muškaraca

31.03.2018. Ured za blaga i misterije

Deniver Vukelić u diplomskom radu obrađuje donekle nedovoljno sustavno istraženu temu svjetovnih sudskih procesa vještica u ranovovjekovnom Zagrebu (Gradecu i Kaptolu) te njihovim feudalnim posjedima u okolici.

Kako stoji u zaključku, Vukelić je u svojem radu anaizirao  vještice, vještičarstvo i magiju prema onodobnom shvaćanju, uz kratki povijesni pregled praznovjerja i ideja vezanih uz taj pojam.

Potom propituje hrvatsku historiografiju i laičke knjige i članke pisane o toj temi, objašnjavajući njihove dobre i loše strane, profesionalne i laičke pristupe te interpretaciju podataka. Uspostavlja vezu sa zakonskom crkvenom i svjetovnom podlogom i procesima koji su se odvijali u 17. i 18. stoljeću.

Zatim prikazuje i ukratko popisuje osobe prisutne tijekom postupka suđenja te instrumentarij torture koji se tad koristio u Zagrebu i interpretira nekolicinu zanimljivih dokumenata ili slučajeva iz toga razdoblja.

Potom kronološki obuhvaća sve slučajeve između 1360. i 1758. godine objašnjavajući njihove okolnosti. Na kraju rada, povodeći se idejom tablice iz jednog laičkog članka iz polovice 20. stoljeća, u opširnu tablicu smješta sve podatke o poznatim zapisanim slučajevima procesa za čarobnjaštvo i vještičarenje u Zagrebu u rasponu od 1360. do 1758. godine.