in

Odobrena sredstva za energetsku obnovu za još devet kulturnih dobara

Bespovratna sredstva „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra“ u ukupnom iznosu od nešto preko 12 milijuna eura ( 12.008.679,88 ) odobrena su za još devet objekata, javlja Ministarstvo kulture i medija

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Pučkom otvorenom učilištu Ogulin odobrena su bespovratna sredstva za energetsku obnovu sedamdeset godina stare zgrade sa statusom pojedinačnog zaštićenog kulturnog dobra koja se nalazi unutar zaštićene kulturnopovijesne cjeline grada Ogulina. Iznosom od 1.407.987,64 eura financirat će se projekt Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta u Ogulinu, kojim će se provesti mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, osigurati zdravi klimatski uvjeti kao i obrtnički, strojarski i elektroinstalaterski radovi koji će rezultirati smanjenjem potrošnje energije te smanjenjem emisije CO2, odnosno dekarbonizacijom zgrade. Provedbom projekta energetski će se obnoviti 2.787,62 m2 građevinske brutopovršine te postići ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije od 98,65 % u odnosu na stanje prije obnove.

Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar

Narodnoj knjižnici „Petar Preradović“, koja ima status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra, odobrena su bespovratna sredstva za provedbu projekta Energetska obnova Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar u iznosu od 1.114.514,50 eura. Glavni radovi projekta pored ostalog obuhvaćaju djelomičnu rekonstrukciju krovišta, sanaciju pročelja zgrade, izvedbu hidroizolacije, poboljšanje toplinske izolacije, zamjenu stolarije, ugradnju dizalica topline, solarne elektrane i drugo. Provedbom projekta energetski će se obnoviti 1.225,37 m2 građevinske brutopovršine te postići ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije od 97 %.

Sveučilišna knjižnica Rijeka

Za provedbu projekta Energetska obnova zgrade Sveučilišta u Rijeci – Sveučilišne knjižnice Rijeka, koja je izgrađena 1887., a nalazi se u zaštićenoj urbanističkoj cjelini užeg centra grada Rijeke, izdvojeno je 3.583.440,70 eura. Energetska obnova uključuje pored ostalog mjere na sanaciji ovojnice, rekonstrukciju sustava grijanja i rasvjete, uz izgradnju fotonaponske elektrane. Provedbom projekta energetski će se obnoviti 5.359 m2 građevinske brutopovršine te postići ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije od 77,4 %.

Galerija Meštrović u Splitu

Muzejima Ivana Meštrovića odobrena su bespovratna sredstva za provedbu projekta Energetska obnova Galerije Meštrović u Splitu u ukupnom iznosu od 1.426.083,63 eura. Kompleks Galerije Meštrović s pripadajućim perivojem upisan je u Registar kulturnih dobara, dok je umjetnički inventar Galerije uvršten u registar pokretnih kulturnih dobara. Projektom obnove izvršit će se potrebna sanacija i rekonstrukcija pojedinih dijelova, dok će se instalacijom fotonaponske elektrane postići značajne uštede u potrebnoj primarnoj energiji i dostići A energetski razred za glavnu zgradu sklopa. Provedbom projekta energetski će se obnoviti 1491,24 m2 građevinske brutopovršine i postići ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije od 62,24 %.

Centar za kulturu Čakovec

Za provedbu projekta Energetska obnova Centra za kulturu Čakovec odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.087.355,19 eura. Zgrada Centra za kulturu Čakovec nalazi se unutar zaštićene kulturnopovijesne cjeline grada Čakovca, a mjerama energetske obnove kao što su: izvedba toplinske izolacije zidova, krova i poda/stropa, modernizacija i zamjena sustava grijanja, zamjena sustava rasvjete, ugradnja sunčane elektrane te drugo energetski će se obnoviti 2603 m2 građevinske brutopovršine te postići ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije od 86,59 %.

Samoborski muzej – Etno kuća

Samoborskom muzeju odobrena su bespovratna sredstva za provedbu projekta Energetska obnova Etno kuće u ukupnom iznosu od 155.626,50 eura. Riječ je o pomoćnom objektu muzeja, javne i društvene namjene koji je zaštićen kao pojedinačno kulturno dobro. Mjerama energetske obnove kao što su izvedba toplinske izolacije stropa prema negrijanom tavanu, toplinska izolacija poda, uvođenje dizalice topline zrak/voda energetski će se obnoviti 151,60 m2 građevinske brutopovršine te postići ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije od 70,53 %.

Zavičajni muzej Poreštine

Zahvaljujući projektu Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine – Museo del territorio Parentino u Poreču u iznosu od 921.717,88 eura obnovit će se zaštićeno kulturno dobro, a mjerama energetske obnove kao što su zamjena vanjske stolarije, sustava grijanja i hlađenja ugradnjom dizalice topline te sustavom klimatizacije prostora i prilagodbom elektroinstalacija energetski će se obnoviti 1538 m2 građevinske brutopovršine te postići ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije od 77 %.

Pučko otvoreno učilište Kutina

Pučkom otvorenom učilištu Kutina odobrena su bespovratna sredstva za provedbu projekta Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta Kutina u iznosu od 1.047.359,71 eura. Zgrada se nalazi u zoni kulturnopovijesne cjeline, a dio zgrade, točnije Palača kotarske oblasti, ima status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra. Provedbom projekta energetski će se obnoviti 2.737,8 m2 građevinske brutopovršine te postići ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije od 76,20 %.

Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku

Provedbom projekta Energetska obnova zgrade Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku iznosom od 1.264.594,13 eura energetski će se obnoviti 1906,24 m2 građevinske brutopovršine te postići ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije od 64.63 %. Riječ je o pojedinačno zaštićenom kulturnom dobru i jednoj od najznačajnijih hrvatskih muzejskih institucija koja prikuplja, obrađuje, čuva i prezentira likovnu baštinu Slavonije 18., 19., 20. i 21. stoljeća.

Ovogodišnja Bitka kod Samobora 1441 pada na prvu nedjelju u ožujku, pogledajte program

Krvavi sabor križevački: o danu pokolja hrvatskog plemstva u crkvu je postavljena najveća slika Otona Ivekovića