in

Stari grad Ozalj

Svaka smjela duša u Starom gradu Ozlju osjetit će geslo “Navik živi ki zgine pošteno!” S kula vidjeti što su gledali Zrinski, o čemu pisali Frankopani
Blaga & misterije

Sa strmu vrhu stojiš krut, ponosit, kao smjela duša davnih ti vladara, nebeskim zvjezdam pripravan prkosit, ponosno pitaš gdje mi ima ravna?“ Dio je ovo stihova pjesme „Na Ozlju gradu“ koju je napisao August Šenoa kada je 1872. godine prvi puta vidio grad na klisuri.

Tko je bio zaboravljeni knez od Bojne? Grob nepoznatog hrvatskog vladara pronađen je na rubu kamenoloma i spašen u zadnji tren

Dvorac Poznanovec u Bedekovčini