in ,

Sudjelujte u izradi novog i modernog zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Hrvatske

Ne propustite priliku za sudjelovanje u javnoj raspravi za novi Zakon o kulturnim dobrima Hrvatske koji se donosi prvi put od 1999. godine

Svim zainteresiranim dionicima koji smatraju da mogu doprinijeti ključnim procesima ili uočiti potencijale probleme, sada je vrijeme za aktivnije sudjelovanje kojem je svrha donijeti kvalitetan zakon koji će omogućiti zaštitu i gospodarenje kulturnim dobrim Hrvatske.

Kako sudjelovati? 

Sudjelovati mogu svi građani, organizacije, civilno društvo, poduzetnici i svi drugi predstavnici zainteresiranih javnosti koji će svojim komentarima sudjelovati pridonijeti većoj kvaliteti zakona.

LINK: Javna rasprava: prijedlog zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Upute za sudjelovanje: u javnoj raspravi možete pronaći na ovome linku.

Cilj savjetovanja o novom Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara je cilj zabilježiti mišljenje svih zainteresiranih građana, pa ako ste se pitali zašto neki dvorac propada, ili zašto se nešto nije obnovilo sukladno očekivanjima, uzroke stanje vjerojatno treba tražiti u zakonskim nedorečenostima vezanima uz postojeći zakon koji se sada mijenja.

Dvorac Trenkovo FOTO: A.M. / Blaga & misterije

Od donošenja Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 1999. godine koji je trenutno, uz 17 izmjena još uvijek na  snazi dogodile su se značajne promjene u području gradnje, materijala, tehnologije, te su nastupile i izvanredne okolnosti u kojima su oštećena kulturna dobra što sve zahtijeva nov način uređenja područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Predviđene izmjene

Riječ je o zakonskom okviru koji će biti jasan, precizan i osuvremenjen, usklađen s potrebnim izmjenama u provođenju mjera zaštite kulturnih dobara, u kontekstu klimatskih promjena, energetske krize i ostalih rizika. Posebno se poštuju sve međunarodne povelje, konvencije, preporuke i smjernice te propisi EU, a prije svega neposredno hrvatsko iskustvo u sprječavanju rizika i upravljanja kulturnim dobrima u izvanrednim okolnostima.

Javna dostupnost podataka

Zakon daje okvir za  izradu i objavu konzervatorskih podloga za sve zaštićene kulturnopovijesne cjeline upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Foto: Katastarska karta iz 1858.

Propisuje se javna dostupnost izrađenih podloga  putem e-usluga na portalu e-Građani i Geoportalu kulturnih dobara, čime se građanima, projektantima, drugim javnopravnim tijelima olakšavaju administrativni postupci koji zahtijevaju suglasnost Ministarstva kulture i medija, kao što su izdavanje posebnih uvjeta, odobrenja, potvrda te ostalih akata vezanih uz zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, povezanih s propisima iz područja gradnje i prostornog uređenja.

Uvodi se lokacijska obavijest

Predviđa da se prije poduzimanja bilo koje radnje na kulturnom dobru od Ministarstva može dobiti prethodna konzervatorska lokacijska obavijest u kojoj su sadržane sve upute za postupanje, odnosno potrebna dokumentacija.

Jasne mjere

Definiraju se mjere zaštite za sve vrste kulturnih dobara, kao i kriteriji za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra. Detaljno se uređuje zaštita arheološke baštine i financiranje arheoloških istraživanja sredstvima državnog proračuna u slučaju izgradnje obiteljskih kuća, što nije predviđeno postojećim Zakonom.

Precizno se uređuje zaštita kulturnih dobara u slučaju izvoza i iznošenja iz Republike Hrvatske te uvoza, odnosno unošenja iz trećih zemalja. Jasnije se i jednostavnije propisuje i postupanje prilikom provođenja mjera zaštite kulturnih dobara za vlasnike i korisnike i ostale dionike koji sudjeluju u redovitom održavanju, obnovi i zaštiti kulturnih dobara.

Foto: Stari dvorac u kompleksu Tikveš koji je služio kao lovačka kuća

Radi redovitog održavanja i upravljanja javnim prostorom u kulturnopovijesnim cjelinama propisuje se unošenje konzervatorskih smjernica u odluke o komunalnom redu. Tijekom javne rasprave očekuje se i rasprava o organizaciji mreže konzervatorskih odjela.

Potreba za novim zakonom

Novim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara potrebno je urediti način proglašenja statusa kulturnog dobra, kriterije vrednovanja i propisivanje mjera zaštite i očuvanja te unaprjeđenja stanja kulturnih dobara, postupak za izdavanje posebnih uvjeta zaštite, odobrenja za zahvate na kulturnom dobru i potvrde glavnog projekta, standarde i smjernice zaštite i očuvanja kulturnih dobara, poslove i zadaće provedbe ovog Zakona u okviru djelokruga Ministarstva kulture i medija, prava i obveza vlasnika kulturnog dobra, nositelja prava na kulturnom dobru i drugih imatelja, financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara, način suradnje s drugim tijelima u provođenju zaštite i očuvanja kulturnih dobara, osiguravanje učinkovitog obavljanja poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, sprječavanje svake radnje i drugog protupravnog postupanja kojima bi se izravno ili neizravno mogla promijeniti svojstva, oblik, značenje i izgled kulturnog dobra te time ugroziti njegova vrijednost, sprječavanje protupravnog prometa kulturnim dobrima te nadzor nad izvozom, iznošenjem, uvozom i unošenjem kulturnih dobara.

Who are the giants found in Croatian stories? Meet the forgotten people associated with legends about curses, exploits, and the discovery of bones

znanstveno-književni skup Dana Marije Jurić Zagorke „Marija Jurić Zagorka – život, djelo, nasljeđe“ na temu „Rod i mediji: od reprezentacije do konstrukcije zbilje“.

Dani Marije Jurić Zagorke 2023: šestodnevni program na tragu Zagorkina pera