More stories

  • Pohotni kapetan Mavro

    Jednom proljetnog ožujku 1797. godine u uvalicu čiovskog škvera je pristala Tetida, lađa mletačkog kapetana Mavra. Uspinjući se prema samostanu Dridu, Mavro je sa zadovoljstvom promatrao svoju prelijepu, tek nedavno porinutu lađu, trogirsku luku, te stoljetne masline, rascvale bademe i zelene brežuljke kojima je Trogir bio okružen. Mavro je osjetio […]

  • Žena u zabranjenom gradu

    Obukla je dronjke, debele vunene čarape i zaprljala lice čađom. Prerušena kao prosjak zaputila se pješice preko Tibeta u zabranjeni grad Lhasu. Pokušavala je nositi ruksak što diskretnije, nije se usudila ponijeti kameru i drugu istraživačku opremu, ali pod dronjcima i krpama skrivala je kompas, pištolj i novac za mito […]

  • Iz brodskog dnevnika “B e s a” – Markovo pismo

    Kao uvod tekstu o velikom književniku i moreplovcu Joži Horvatu donosimo ulomak iz brodskog dnevnika “B e s a “, knjige koju je Horvat u formi dnevnika pisao na putu oko svijeta. Putovanje je počelo 31. kolovoza 1965. u Kotoru na brodu B e s i, dugačkom 16 metara. Taj […]