in

Jedinstvenu i neobičnu, Joninu ribu izradio je bezimeni majstor i postavio je u crkvu koju su nekoć zvali “kamenom bazilikom”

Na području Vrbovca, u selu Lovrečka Varoš stoji crkva Sv. Lovre u kojoj se nalazi neobična propovjedaonica oblikovana poput velike ribe nad čijim otvorenim ustima lebdi prorok Jona. Ona na neobično slikovit način predočuje poznatu biblijsku legendu o spasenju proroka iz utrobe kita.

Crkva Sv. Lovre spominje se u popisu župa još 1334. godine kao „kamena bazilika“, no stradala je u turskoj najezdi. Današnja crkva pripada kasnobaroknom stilu, sa naznakama klasicizma, a njena posebnost je propovjedaonica u obliku Jonine ribe s bršljanom koja je prema arhivskim podacima bila postavljena 1780. godine, nakon što je prethodne godine svetište crkve bilo novo sagrađeno.

Razlikuje se od svih ostalih propovjedaonica 18. st. u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Rad je  nepoznatog kipara, ali dojmljivog i čvrstog stila klesanja. Prema značajkama fizionomije proroka Jone te prema kutnim naborima njegove odjeće i voluminoznog plašta, povjesničarka umjetnosti Doris Baričević propovjedaonicu pripisuje Michaelu Zillu ili njegovu sljedbeniku.

 

Propovjedaonica od polikromiranog drva prislonjena je uz sjeverni pilastar, s prilazom sa strane svetišta. Tijelo kita je na ogradi stuba koje vode na propovjedaonicu, a glava okrenuta prema gore rezbarena je na ogradi propovjedaonice. Sama govornica oblikovana je kao glava velike ribe, koja široko otvorenim ustima obuhvaća sav njezin volumen.

Na toj su plošnoj glavi antropomorfnog značaja reljefno istaknuti naglašeni čeoni lukovi, široki korjen nosa i duboko usječeni kutovi otvorenih ustiju sa zadebljalim zaliscima. Prorok Jona, spašen iz utrobe kita, smjestio se na baldahin.

Dramatično raširenih ruku, stoji na hrpici stiliziranog kamenja. Takve su propovjedaonice u literaturi poznate kao „prirodne propovjedaonice“, a nalazimo ih u Češkoj i Njemačkoj.

U 2007. godini propovjedaonica je demontirana i prevezena u radionicu Hrvatsko restauracijskog zavoda na Zmajevcu. Potkraj 2010. godine cjeloviti konzervatorsko-restauratorski radovi su završeni te je propovjedaonica montirana u župnu crkvu Sv. Lovre.

Jona tri dana i noći boravio u ribi

Jona je bio prorok koji je dobio od Boga zapovijed da ide u Ninivu, ali nije htio otići pa je pobjegao brodom u Tarsis. Kako se oglušio na njegovu zapovijed, Bog je podignuo veliku oluju. Ubrzo su mornari bacili Jonu u more nakon čega se oluja smirila, no brod je otišao i ostavio Jonu.

Zatim je Bog poslao ribu koja je progutala Jonu i držala ga u svome tijelu 3 dana i 3 noći. Dok je bio u ribi, tražio je oprost. Bog mu je oprostio i zapovjedio ribi da ga izbaci na kopno.

Nakon što ga je riba izbacila, Jona je krenuo u Ninivu i propovijedao. Ninivljanima je rečeno da su bili toliko zlobni da će Bog uništiti taj grad za 40 dana, a ta vijest je doprla do kralja Ninive. On je razderao svoje haljine i pokajao se, a pokajali su se i stanovnici Ninive, njih 120 000. Bog im je oprostio i nije uništio grad.

Tamo gdje bi se duša oprostila, podizali su mirila, zagonetna mjesta prepuna simbola koja ne prestaju izazivati rasprave

I prvi spomen krčke starohrvatske crkve opisuje ju kao jedinstvenu ruševinu, obnovljenu i uništenu u eksploziji od koje je zadrhtao otok