in , ,

Stare fotografije, crteži i razglednice velebnog Vukovara otkrivaju kakav je to grad nekada bio

U spomen na Dan pada Vukovara, 18. studenog 1991.

Pozdrav Iz Vukovara: Gruss aus Vukovar, 1899
Pozdrav Iz Vukovara: Gruss aus Vukovar, 1899 / Digitalna zbirka NSK

Vukovar, poznat i kao Volko, Walk, Wolkov, odnosno na hrvatskom jeziku Vukovo, ima bogatu povijest koja seže unatrag još u doba Vučedolske kulture. 

1231. godine Vukovar je dobio status slobodnog kraljevskog grada. Poveljom hercega Kolomana osigurane su povlastice koje su čuvale vukovarske stanovnike. Grad je tada bio sjedište Vukovske županije, gusto naseljene regije s mnogim utvrdama i kmetskim selima.

Vukovar za vrijeme osmanlijske vlasti, 1608. / Hrvatska mjesta u Grafičkoj zbirci HDA

Tijekom 14. i 15. stoljeća, vukovarskim krajem vladale su velikaške porodice, koje su ostavile svoj pečat na regiji. Međutim, s dolaskom Turaka 1526. godine, Vukovar gubi strateški značaj, iako ostaje važno trgovačko-obrtničko središte.

Vukovar. Panorama mjesta, 1800-1838

Nakon 150 godina turske vladavine, Vukovar je oslobođen 1687., a Ilok 1688. godine. Vukovar se obnavlja s povratkom starosjedilačkog i novodoseljenog hrvatskog stanovništva.

Vukovar : Dvor grofa Eltz / Sriemske novine, [1915.]. / Digitalna zbirka NSK
U 18. i 19. stoljeću, pod vlašću Habzburškog carstva, dolazi do promjena u etničkom sastavu stanovništva, uključujući Nijemce, Mađare, Židove, Rusine, Slovake i Ukrajince, čime regija postaje višenacionalna.

Verlag Vilma Baum, [190-?)]. / Digitalna zbirka NSK
Vukovar se razvija kao administrativno, gospodarsko, prometno i kulturno središte tijekom 18. i 19. stoljeća, s vlastelinstvom grofova Eltz kao ključnim čimbenikom u tom razvoju.

Vukovar : L. H. Freund, 1927. / Digitalna zbirka NSK

Industrijski sektor postaje značajan između dva svjetska rata, s otvaranjem tvornica poput “Bata” i razvojem tekstilne industrije. Industrijalizacija dovodi do porasta stanovništva, a Vukovar postaje važno trgovinsko središte.

Pozdrav Iz Vukovara : Gruss aus Vukovar. ( 1899 ) / Digitalna zbirka NSK

Tragični događaji Drugog svjetskog rata donose promjene u sastavu stanovništva, s progonom Židova, Srba i antifašističkih Hrvata, te iseljavanjem Nijemaca. Nakon 1945., Srijem, uključujući Vukovar, odvaja se od hrvatskih zemalja, ali administrativno ostaje u sklopu Hrvatske.

Vukovar između 1929 i 1940. / Griesbach i Knaus / Digitalna zbirka NSK

U socijalističkoj Jugoslaviji, vukovarski kraj doživljava brzu industrijalizaciju, ali i političke izazove, s unitarističkom i velikosrpskom vladavinom. Unatoč tim pritiscima, Vukovar održava svoju hrvatsku svijest.

Vukovar : Grand hotel. / Novo Doba, [1930.]. / Digitalna zbirka NSK
Povijest Vukovara ogleda se u raznolikosti, borbi za identitet i izazovima koje su stanovnici grada svladavali kroz stoljeća. Od srednjovjekovnog grada do suvremenog središta, Vukovar ostaje simbol otpornosti i trajne hrvatske prisutnosti u srcu Europe.

Vukovar : L. H. Freund, 1911. / Digitalna zbirka NSK

POVIJESNA JEZGRA ZAGREBA: Gradec postaje slobodni kraljevski grad s brojnim privilegijama i velikom obvezom

ISTRAŽITE Sajmove hrane i zdravog življenja: Hrana, KrOnoplja Organica, APItera i Mystic na Zagrebačkom velesajmu, zemlja partner INDIJA