in

Kako je Ladislav Napuljski prodao Dalmaciju Mletcima za 100.000 dukata

Krunidba Ladislava Napuljskog, Celestin Medović

9. srpnja 1409. dogodila se “sramna prodaja Dalmacije Mletcima”. Ladislav Napuljski prodao je Dalmaciju Mletcima za 100.000 dukata. Nakon višemjesečnog cjenkanja sa Mlečanima oko prodaje Dalmacije, u kojoj je gubio utjecaj i vlast, Ladislav je išao ‘spasiti što se spasiti dade’ prodajom zemlje, a u stvari pokupiti novac od posjeda za koji je bilo izgledno da će izgubiti u ratovima i političkim previranjima.

Poraz bosanskih plemića, koji su mu bili pristaše, od strane Žigmunda Luksemburškog, snažno je demoralizirao Ladislava pa je krajem 1408. Mlečanima ponudio svoj dio Dalmacije za 300.000 dukata. 12. prosinca Mlečani su mu izjavili da je ponuđeni teritorij opustio od rata pa dugo neće davati prihode, a radi njega će morati voditi skupi rat, te mu nude 100.000 dukata.

Ladislav je 30. siječnja 1409. započeo sramotno cjenkanje zatraživši 200.000 dukata, a već 4. veljače je spustio cijenu na 150.000. Mlečani su nakon imenovanja hrvatskog bana Karla Kurjakovića, koji je s njima bio u otvorenom sukobu, spustili cijenu na 70.000 dukata.

Konačno je dužd Mihovil Steno za 100.000 dukata od Ladislava kupio sav njegov posjed u Dalmaciji, točnije grad Zadar, Novigrad, Vranu i otok Pag, sa svim pravima ne samo na ovo područje, nego i na čitavu Dalmaciju.

Urokljivo zakopano jaje u zemlji iliti kako je kuna proklela selo

Bilješka o samoubojstvu Josipe Hofbauer u dvorcu Jakovlje