in

Kroz duge godine mijenjala je mjesta i vlasnike, ali ljekarna “K crnom orlu”nikad nije prestala s radom

Iako kroz duge godine ljekarna »K crnom orlu« nikad nije prestajala s radom, od 1355. godine promijenila je nekoliko gornjogradskih lokacija, i 40 vlasnika.

Njezina najpoznatija lokacija jest ona u neposrednoj blizini Kamenitih vrata, na adresi Kamenita 9. Na njoj se prvi puta spominje 1838. godine, opet seli pa vraća na ugao Kamenite i Habdelićeve ulice.

Ljekarna “K crnom orlu” pod tim imenom prestaje postojati 10.07.1947. godine odlukom Ministarstva narodnog zdravlja koje oduzima prostor i posao posljednjem vlasniku, Vladimiru Rojcu.

Do danas, posluje pod nazivom “Gradska ljekarna”. Najstarija je poznata ljekarna u Zagrebu iako se pretpostavlja kako je i Kaptol imao ljekarnu, njezino ime i lokacija nestali su u vremenu.

Fotografija prikazuje pročelje gradske apoteke snimljeno 1940. i 2018. godine.

Predaje o bitkama oko Klisa spominju zaboravljeni dvoboj Kružićeva paža Miloša i gorostasnog Turčina Bakote

Na rastanku, Ivana Brlić – Mažuranić sinu Ivi darovala je i nož za papir koji je izradila na obalama Save