in

Napušteno groblje na makadamskoj cestici između Bakarca i Križišća

Dojavi prijateljima

Jedna stara vila u raspadanju, nalazi se na Tuškancu

Šetnja kroz utvrdu Duare koja i danas bdije nad Zadvarjem