in

NAPUŠTENO SELO ŠUGARE: Na Krku postoji mjesto gdje su Frankopani doveli radnike za solane koje više ne postoje

Čitajući i pričajući s mještanima Dobrinja čuo sam za napušteno selo Šugare. Pitao sam ih znaju li gdje se točno nalazi? Rekli su mi da se ne zna točno. Pogledate li na topografsku kartu vidjet ćete toponim Šugare, koji se prostire na relativno velikom području. Ali gdje je bilo selo?

Otvaram staru kartu, iz 19. stoljeća i nalazim toponim Sugari, s ucrtanim objektima.

Povijesni izvori otkrivaju kako je u selo Šugare krčki knez Ivan VII. Frankopan, doveo velebitske Vlahe ili Murlake, zbog potrebe za radnom snagom u nekadašnjim solanama u Solinama. Prema prof. Petru Skoku, selo Šugare se spominje već od 1491. godine.

U izvještaju krčkog providura Augustina Valerija od 1527. godine, među ostalim političkim jedinicama uz “Dobrinj i njegovo područje” spominje se posebna jedinica “Soline” s 92 kuće i 430 stanovnika sa svojim sucem na čelu, za sela Sužan, Šugare i Soline. U notarskoj ispravi iz 1659. godine piše kako Mihovil Gržetić, sudac grada Dobrinja, i Matej Gržetić pok. Jurja, sudac Sužana, Šugara i Solina, daju punomoć zastupniku u Mlecima. U popisu župe Dobrinj iz 1780. godine doznaje se da sela Čižići i Šugare imaju 20 kuća kmeti, 47 ljudi od pričešćene i 17 dice.

Biskup Albert Dujmi odredio je 15. listopada 1555. da kapelan kojeg je odredio za proviđanje sela Solina i Šugare mora stanovati kod crkve sv. Petra u Solinama.

Ime sela potječe od romansko-pastirskog naziva “sugar” što znači janje koje još sisa. Čini se da je selo napušteno polovicom 19. stoljeća, mada je moguće da su stanovnici Šugara osnovali i preselili se u  selo Rudine koje se ne spominje u starim spisima.

Današnja tehnologija nam pomaže da puno lakše pronađemo ono što tražimo, no raslinje na terenu je toliko gusto da se teško probiti do točne lokacije. Odlučili smo se prema selu uputiti se sa starog puta koji je nekada išao prema Omišlju. Darko Škrabonja iz Čižića objašnjava da su uz Šugare vezana tri toponima gdje se vide ostatci sela – Orloc, Sud i Stan, te nam objašnjava kako doći do njih. Govori nam da ćemo prve dvije lokacije pronaći sami, a treću će nam on pokazati; “pored maslinika ima na desno jedan klanac po kojem morate krenuti prema selu. Vjerojatno je zarastao!”

Prvi dan probili smo se do dijela koji nosi naziv Orloc i tamo pronašli ostatke suhozidne arhitekture u visini  od oko pola metra. Slične ostatke pronašli smo i u jednom dijelu sela sv. Martin, u kojem su također živjeli naseljeni Vlasi. U knjizi “Darovnica slavnog Dragoslava”, autora Josipa Kirinčić i Franje Velčića, pronašao sam podatak “da su u Dragoslavovo doba u selu ljudi nastavali građene nastambe od suhozida.”

Drugi dan smo se uputili u potragu s Albertom Stefanom. Trebao se prisjetiti gdje je vidio ostatke koje je pronašao, kako bi nas odveo do njih. Skrenuli smo s klanca desno u šikaru i pronašli dugačke ostatke suhozida koji su poprilično debeli, gumno, stari zdenac i suhozidne ostatke arhitekture kao i prvog dana obilaska na Orlocu.

Nastavljamo dalje dugačkim suhozidom u potragu većih ostataka sela – kuće sa sačuvanom voltom. Hodamo i pitamo se čemu su služili pojedini ostatci? Za sad možemo samo nagađati. No, zaključujemo da područje gdje se nekada odvijao život i gospodarske aktivnosti nije malo, a prohodali smo tek malim dijelom.

Potraga se nastavlja

I konačno nalazimo što tražimo. Veći ostatak sela Šugare, kuću s voltom, ali za razliku od prijašnjih vidljivih ostataka, ovdje vidimo da je korištena žbuka. Zaključujemo da se vjerojatno radi o novijoj kući. Kuća se nalazi na dijelu koji nosi naziv Kućina. Kuća je dosta velika. U zidu vidimo rupe gdje su se nalazile grede.

Hodajući dalje našli smo se na nekom starom putu. Krenuli smo ga krčiti da vidimo kuda vodi. Put nas je doveo do drugog dijelom sačuvanog gumna? Svuda oko nas hrpe kamenja.

Nastavili smo krčiti putu u kontra smjeru, koji nas je vodio prema kući u kojoj smo bili malo prije. Ispred kuće s voltom nalazi se put koji se spaja na klanac kojim smo došli, a u blizini se nalaze suhozidni ostatci arhitekture koje smo pronašli prvi dan.

Na povratku smo raskrčili klanac od kuće s voltom do puta kojim se služe vlasnici maslinika. Da do napuštenoog sela Šugare ostane barem jedan put.

 

@darko.antolkovic #napušteno #napusteno #abandoned #abandonedplaces #urbex #urbanexploration #nature #naturelovers #potraga #istraživanje #croatia #hrvatska #zanimljivo #zanimljivosti #lijepanasa #selo #islandkrk #otokkrk #tiktokhrvatska #tiktok_hrvatska #look #walking #explore ♬ Knowledge – Vin Music

Ovaj je članak objavljen u sklopu projekta “U potrazi za frankopanskim posjedima”  koji se provodi od 2019. godine. Cilj je projekta prezentiranje i dokumentiranje cjelokupne frankopanske baštine bez prostornog ograničenja i provodi ga Darko Antolković sa suradnicima.

NIŠTA OD LEGENDLANDA: Zabavnog parka kod Zaprešića čije je postojanje od početka bilo nemoguće

PORUŠENO SRCE GRADA: U centru Petrinje, obnovljena je prva zaštićena zgrada stare gradske jezgre