in ,

11. ožujka 1712. Sabor je priznao Mariju Tereziju koja kasnije dokida progon nad vješticama

11. ožujka 1712. godine Hrvatski je sabor izglasao članak VII. Ustava, poznatiji kao Hrvatska pragmatička sankcija. Tim je člankom regulirano pitanje nasljedstva hrvatskog prijestolja. Habsburškoj monarhiji priznato je pravo nasljeđivanja hrvatsko-ugarskog kraljevskog prijestolja i ženskoj lozi dinastije.

Do tada je pravo na prijestolje imao samo muški član habsburške obitelji, no tadašnji car i kralj Karlo nije imao muških nasljednika, pa je na saborskoj sjednici 9. ožujka 1712. potaknuto pitanje nasljedstva.

Kako je Marija Terezija na mala vrata dokinula lov na vještice: u hrvatskim procesima protiv “vještica” kraljica je primijetila brojne zlouporabe

Inicijator te odluke bio je banski namjesnik, zagrebački biskup Emerik Esterházy. Njome je hrvatsko plemstvo, omogućivši da Karla III. (VI.) naslijedi kći Marija Terezija, podržalo dinastičke interese te ojačalo svoj položaj nasuprot ugarskomu plemstvu. Za uzvrat je Sabor od vladara tražio, i dobio, »povelju sigurnosti«, kojom se potvrđuju sva prava i povlastice Kraljevine Hrvatske; tim je aktom vladar podupro rješenje Pragmatičke sankcije, premda ju nije i formalno potvrdio, zbog čega nije stupila na snagu. Karlo III. (VI.) je 1713. donio Pragmatičku sankciju kojom se potvrđuju odredbe o nedjeljivosti nasljednih habsburških zemalja te o dinastičkom nasljeđivanju po načelu prvorodstva s podrednim ženskim nasljednim pravom. Takvo su rješenje prihvatila staleška tijela pojedinih zemalja Monarhije, pa tako i Ugarski sabor kao zakonske članke 1 i 2 iz 1722 (sankcionirani 1723). Budući da su u radu toga sabora sudjelovali te članak prihvatili i hrvatski nunciji, on je zamijenio prijašnju odluku Hrvatskoga sabora, pa je temeljem toga akta Marija Terezija postala 1740. hrvatskom (i ugarskom) vladaricom.

Povijesna se važnost Pragmatičke sankcije ogleda u tome što su hrvatski staleži i redovi okupljeni u Saboru 1712. samostalno donijeli odluku o tome važnom državnopravnom pitanju, što je bilo potvrda državnosti Kraljevine Hrvatske. Zbog toga se Pragmatička sankcija iz 1712. smatra jednim od ključnih dokaza hrvatskoga državnoga kontinuiteta i tradicije, pa je isticana kao element hrvatskog državnog prava u programatskim tekstovima (poglavito pravaškog usmjerenja), ali i u najvažnijim aktima hrvatskih institucija vlasti od sredine XIX. st. sve do izvorišnih osnova Ustava RH iz 1990.

Zlatni jarmovi carice Marije Terezije, kaže predaja, i danas su tamo gdje su ih pri povlačenju zakopali njezini vojnici

Uz Obljetnicu smrti Dore Pejačević donosimo pjesmu bez riječi Tamare Gal

Kao mladić, Petar Hektorović pisao je danas izgubljene ljubavne pjesme