in

Goranski div Petar Klepac snagu je dobio od vila koje je na Svetoj gori jednom zaštitio od sunca, i postao simbol Čabra

Foto: Petar Klepec

Hrvatski div Petar Klepac legendarni je junak čiji drveni kip, visok 5 metara, danas ponosno stoji u gradu Čabar i svjedoči o njegovoj snazi. Predaja bilježi kako je div nadnaravnih moći Petar Klepac rođen je u selu Mali Lug, podno Svete Gore, u siromašnoj obitelji.

To je junak, kažu, u kojeg su ljudi predajom ugradili najbolje vrline goranskog čovjeka- hrabrost, otpornost na nedaće, bistar um, plemenitost, smisao za humor. On je simbol snage čabarskog naroda te se zbog toga grad Čabar još naziva i “Zavičaj Petra Klepca”.

Foto: kip Petra Klepca/cabar.hr

Bio je čovjek srednjeg rasta, širokih leđa, toplih očiju i kestenjaste kose, plemenit, bistrog uma s izrazitim smislom za humor. Razne priče, legende i anegdote čabarskog kraja veličaju njegovu snagu, hrabrost, upornost i poštenje. Svoju neobičnu snagu koju je primio na Svetoj Gori koristio je da bi zaštitio slabije, pomogao nemoćnima i protjerivao neprijatelje.

Neke legende govore da su mu tu snagu podarile vile jer ih je zaštitio od sunca dok su spavale nakon noćnih plesova. Neke druge priče tvrde da mu je snagu darovala Blažena Djevica Marija.

Kako bi se opisala njegova snaga, spominje se greda 4,5 m dugačka, 85 cm široka te 15-20 cm visoka koju je Klepac donio sa Svete gore za kuću koju je gradio u svom rodnom mjestu, a koja je izgorjela 1942. godine.

Postoji i legenda da se Klepac borio protiv Turaka. Osnovao je posebnu četu od 50 momaka kojom je progonio Turke sve do Carigrada. Car Leopold dodijelio mu je plemstvo za njegovo junaštvo, pa ga je narod nakon toga zvao Plemeniti Petar Klepac.

Na mjestu gdje je izgorjela njegova kuća, postavljena je skulptura koju od drveta izradio Marijan Leš. Na pojasu skulpture visi zvonce kako bi usputni prolaznici mogli njime dozvati za sebe malo snage i dobrote.

Od viteškog Čaklovca na strminama Psunja ostaje kula i uspomena na junaka Franju Ilinića koji se pobunio protiv Turaka

Čuvši da je Milan pao u boju s Turcima, Đula se očajna bacila u ponor kojeg i danas zovu njezinim imenom