in ,

Istražite skriveno značenje oblika: kako grboslovlje otkriva detalje o ljudima i obiteljima

U ranom srednjem vijeku grboslovi su koristili štitove kako bi ih oslikali i predstavili njegova nosioca sve do smrti. Takvi oblici predstavljanja zadržali su se sve do kasnog srednjeg vijeka a i danas su vidljivi na nadgrobnim spomenicima koje nazivamo stećcima.

Upravo takva umjetnička djela ostavila su pisane tragove u kamenu koje nije lako izbrisati i spadaju među prve tipove prikaza grbova plemićkih obitelji.

Prvi tip prikaza grbova

Grbovi koji prikazuju samo štit i dodatni identifikacijski element spadaju u prvi tip prikaza grbova ili male grbove. Kroz srednji vijek pa sve do danas prikaz grbova ovakvog tipa nije se puno promijenio. Štit bi bio uvijek prisutan i iscrtan naspram vremena kad je izrađen, ali dodatni elementi bi znali varirati. Dodatni elementi su u početku bili mač kao simbol viteštva, sablja kao simbol ratnika pa sve do krune koja je odgovarala tituli nosioca grba.

Prikazi na stećcima

ili na pročeljima kuća obitelji iz kasnog srednjeg vijeka.

Ali grbovi nisu samo klesani u kamen, već imamo oslikane primjere i na pergamenama kroz zbornike, grbovnike, povelje o plemstvu i druge tipove tadašnjih isprava.

Drugi tip prikaza grbova

Oslikavanja na pergameni kao stalna pohrana podataka već je bila na veliko u korištenju kad su se stvorila osnovna pravila i započelo skupljanje grbova plemićkih obitelji u zbornike slika ( Obiteljsko stablo ) a kasnije i u grbovnike.

Ali kako prikazati obilježja plemićke obitelji kroz grb? Pitanje je to koje ostaje aktualno do današnjih dana. Osim oznake, u obliku štita, da se radi o plemenitoj osobi potrebno je upisati i cjelokupnu obitelj, odnosno pleme kojoj pojedinac pripada.

Tako dolazimo i do drugog tipa prikaza grba koji uz štit postavlja osnovne elemente obiteljskog, odnosno plemenskog grba.

Primjer grba plemenite obitelji Kopčić

Štit – 4×4 šahirano crveno srebrno, razapet crni orao sa zlatnom krunom na glavi

Kaciga – Polukanta

Plašt – Crno bijeli

Kruna – Podvoj srebrno crveno

Krijesta – 4×3 šahirano srebrno crveno razapet polu orao sa zlatnom krunom na glavi

Uz štit grbu se dodaju elementi kacige, plašta, podvoja ili krune te krunski ukras krijesta ili perje. Ovakav tip grba smatra se obiteljskim ( plemenskim ) grbom ili skraćeno grbom gdje osnovni element štita biva i dalje rezerviran za nosioca, vođu plemena.

Na grbove ostalih članova obitelji postavljaju se oznake o ćemo se biti više kad tema nekog od budućih članaka bude prikaz na štitovima.

Treći tip prikaza grba

Vođe plemena su vršili svoje funkcije unutar krunovine ili carstva te su time imale na pravo i puno prikazivanje svog statusa. Unutar takvih grbova upisivao se štit nosioca ( plemenskog vođe ) iznad grbova regija nad kojima je vladao.

Takvi grbovi se nazivaju Veličanstvenim grbovima i većinom su ih koristili kraljevi ili carevi u našim krajevima.

Dijelovi grba

Vrijeme je da se upoznamo sa dijelovima grba.

Kako je prikazano na slici, tako dijelove grba možemo i nabrojati.

  1. Štit
  2. Plašt
  3. Kaciga
  4. Podvoj, Kruna
  5. Krijesta, Perje
  6. Štitonoše
  7. Postolje
  8. Lente
  9. Dodatni elementi

Kako nije sve moguće ukratko objasniti sve dijelove grba u sljedećem članku počet ćemo štitom grba.

Ako želite sudjelovati u radionicama Grboslovlja, možete kontaktirati udrugu Sinovi Monarhije i saznati više detalja preko službene web stranice. Djelovanje udruge koja okuplja zaljubljenike u oživljenu povijest možete pratiti i na Facebooku,. Autora možete kontaktirati preko ove poveznice.

Vremenska kapsula karlovačke crkve otkriva plaće i cijene govedine, piletine i pšenice prije stoljeća i pol

Nadnaravna bića hrvatskih šuma: od crnih čuvara, preko dekli i divova do huta i malenih lovaca