fbpx
Kad kućni predmeti nestanu, to su kažu, lukavi kućni duhovi bajkači koji dođu čovjeku napraviti psinu
Blaga & misterije
Mitovi i legende

Kad kućni predmeti nestanu, to su kažu, lukavi kućni duhovi bajkači koji dođu čovjeku napraviti psinu

22.08.2018. Ured za blaga i misterije

Primjetili ste da vam često nestaje olovka sa stola ili vam po podu svakodnevno netko ostavlja mrvice kruha ili soli ili pak nikako ne možete u ormaru naći svoju najdražu majicu – čini se da su vam u posjet došli Bajkači.

Ovi mali i lukavi kućni duhovi imaju samo jedan cilj, a to je uplašiti čovjeka ili mu napraviti kakvu psinu. Nisu zli, stoga ih se ne treba bojati. Stoga ako vidite nejasnu sjenku u hodniku ili iza grana u vašem vrtu ne obazirite se- promatraju vas Bajkači, zaigrani u svojem i samo njima poznatom objesnom veselju.

Blaga & misterije

Ova zoomorfna bića, visine 30-40 cm, obrasli su u smećkaste ili prošarane dlake poput one u hrčka, raznih oblika ušiju i nogu, djelomično obučeni u krpe koje su pokrali ljudima, uglavnom bucmasti. Žive na nahižu (tavanu) u skupini, a može se na njih naletiti po noći i kraj vrčaka (povrtnjaka) ili seče (živice), u kakvom mračnom kutu štaglja, ali uvijek u blizini ljudi.

Iz kazivanja, koje je zapisao etnolog Vid Balog, može se zaključiti da su Bajkači skupina objesnih duhova, nisu zli i neće napakostiti čovjeku, niti imaju tu moć, ali stvaraju neugodnosti, skrivaju stvari po kući ili rade psine. Uglavnom se javljaju zvukovima- škromblaju (kad daska grebe drugu dasku, škrombla), reže, cvile i bavču.

Jempot, posle Pozdravlenja, pripravlala ja štrukle, mislim melo, jajce dela, to na stol, da bom zamesila, a nekaj krava roždi, tuli… idem ja glet kravo v štalo, a ništ. Vrnem se v kuhinjo, a to mela po kuhinji- se povsod- to so se Bajkači metali- so mi rekli da je bila mačka, a ne mogla biti mačka kad je se bilo zaprto.

(A kaj to škrombla po nahižu?)

Ah, navek je škrombalo. Lupalo. To so ti Bajkači.

(A kaj oni delajo?)

Blaga & misterije

Nikaj, nateravajo se pak skviče. Ne treba je dirati, jeden pot so zvali velečasnoga kaj bi blagoslovil, fort im je lupalo, pak ov škropil i bilo još gorše. Oni nikaj zla nečo, nemajo mira, mira nemajo pak se nateravajo. Zato na našem nahižu navek lupa. Mi nemamo pri hiži Bajkače, jempot je velečasni fest blagoslovil i onda so otišli, morti samo po vrčaku, he, he…

Vjerovanje u Bajkače je vrlo živo i rašireno diljem sjeverne Hrvatske, kao npr. u Međimurju (Sv. Marija, Donja Dubrava) gdje ih nazivaju Baukačima te u okolici Zaprešića (Drenje Brdovečko) gdje se zovu Bavci ili Bavec, no u Drenju ne rade nered nego samo bavču (tule pod plotovima).