in ,

Napušteni dvorac Ribograd u zaboravu ipak postoji, onako po strani usred ribnjaka Crne Mlake, daleko od očiju i rješenja

Foto: Ivana Horvatek / Blaga & Misterije

Desetljećima sklanjan s puta, zapušteni dvorac Zwilling kao da u zaboravu ipak postoji. Završen je 1917. godine i predan na korištenje Korneliusu Zwillingu, tadašnjem zakupcu ribnjaka u Crnoj Mlaki.

Ipak, bajkoviti dvorac poznatiji je po imenu Ribograd, jer se i danas nalazi u malenom šumarku usred aktivnih mrijestilišta gdje putnici namjernici nisu dobrodošli.

Oni koji se do njega šumskim putevima i šetnjom ipak probiju, svjedoče građevini koja kao da prkosi elementima i odbija nestati, urušiti se i zauvijek propasti.

Foto: Ivana Horvatek / Blaga & Misterije

Crna Mlaka je specijalni ornitološki rezervat i nalazi se pod posebnom zaštitom. Cijelo je područje u privatnom vlasništvu i posjeti Ribogradu nisu dopušteni.

Dvorac Zwilling u Crnoj Mlaki inače je zaštićen i upisan u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z – 3034. Upisu u Registar prethodila je izrada konzervatorske studije pod nazivom – Dvorac Zwilling i Ribnjačarstvo Crna Mlaka, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu, 1993.

Foto: Ivana Horvatek / Blaga & Misterije

U svibnju 2018. pregledan je cijeli kompleks i izrađena je fotodokumentacija zatečenog stanja pri čemu je utvrđeno da je dvorac u lošem stanju što se prije svega odnosi na problem propalog krovišta.

Na inicijativu nadležnog Konzervatorskog odjela, tvrtka IHOR park d.d. u čijem je vlasništvu cijeli kompleks uključujući dvorac, prijavila se na natječaj Zagrebačke  županije za sredstva za 2018., za izradu arhitektonske snimke dvorca i troškovnika obnove najugroženijeg dijela krovišta s tornjićem (osmatračnicom). Sredstva su odobrena i tijekom 2018. navedena dokumentacija je izrađena. U međuvremenu se s vlasnikom tvrtke i stručnjacima za prijave projekata na europske fondove za kulturnu baštinu razgovaralo o mogućnostima prijave kompleksa na neki od odgovarajućih fondova.

Foto: Ivana Horvatek / Blaga & Misterije

Pitanje namjene i pronalaženja modela financiranja obnove ostalo je otvoreno. Kako bi se  zaustavilo daljnje propadanje dvorca planira se vlasnika uputiti na Natječaj Ministarstva kulture za 2019. godinu za dobivanje sredstava za urgentne popravke na krovištu.

Kurija Lentulaja koji je sudbonosnog dana podržao bana Jelačića nestaje, propada potiho na brdu nedaleko Zeline

Bilogorom, Podravinom i Moslavinom Kvak je putovao biciklom, slušao ljude i spašavao priče od zaborava