in

Obnova zapuštenih dvoraca Hrvatske: od istrage i pripreme do fondova EU

Share With Your Friends

Foto: Dvorac Eugena Savojskog u Bilju/Blaga&misterije

Obnova dvorca korištenjem fondova EU često je dugotrajan i složen podvig koji uključuje brojne pripremne zahvate, kontrole, angažmane različitih specijalista.

Prvi konkretan korak kod obnove često je dobivanje manje svote bespovratnih sredstava EU koja moraju biti utrošena na izradu projektne dokumentacije. Ona sadrži sve nužno za obnovu, kao i buduću svrhu nekog dvorca koji se planira obnoviti.

Dvorac Erdödy u Jastrebarskom

Foto: Dvorac Erdödy u Jastrebarskom/Blaga&misterije

Projekt uključuje obnovu zapuštene zgrade dvorca Erdödy koji je zaštićeno kulturno dobro te izgradnju parkirališta za 95 automobila. Riječ je o projektu koji je grad Jastrebarsko uspio dobiti nakon 10 godina zalaganja.

Obnova i revitalizacija uključuje konzervatorsko-restauratorski zahvat, prostorno organizacijski i arhitektonsko-oblikovni zahvat, konstruktivnu sanaciju, rekonstrukciju unutrašnjosti, obnovu pročelja, rekonstrukciju unutrašnjeg dvorišta te uređenje okoliša.

Obnova će, kako navodi grad Jastrebarsko, omogućiti prostor za učinkovitije poslovanje javne uprave, budući da će se organizacija poslovanja odvijati na jednoj lokaciji, a ne kao do sada na tri lokacije.

Ukupna vrijednost projekta je 73 milijuna kuna od čega na bespovratna sredstva EU otpada 49 milijuna kuna. Predviđeno trajanje projekta je 54 mjeseca.

Trenkov Dvorac, Trenkovo

Foto: Trenkov dvorac/Blaga&misterije

U Požeško-slavonskoj županiji odobrena sredstva za izradu projektne dokumentacije za obnovu Trenkova dvorca.

Projektom je planirana izrada projektno-tehničke i muzeološke dokumentacije nužne za obnovu dvorca u Trenkovu i pripadajućeg perivoja koji okružuje sam dvorac. Izrađenom dokumentacijom ostvaruju se preduvjeti za obnovu kompleksa dok će muzeološka dokumentacija još podrobnije odrediti sadržaje, funkcionalno zoniranje sadržaja unutar objekta i kompleksa, kao i načine upravljanja infrastrukturom.

Obnovljeni kompleks postat će posjetiteljski centar posvećen barunu Trenku i nova kulturno-turistička destinacija Požeško-slavonske županije te cijele Slavonije, dostupna turistima i široj javnosti. Posjetiteljski centar će objedinjavati kulturne, turističke, prirodne, materijalne i nematerijalne znamenitosti i baštinu bogatih povijesnih zbivanja i prilika ovog kraja i Trenkovog života.

Vrijednost projekta je 4.5 milijuna kuna, od čega na bespovratna sredstva EU otpada 3.1 milijun kuna.

Dvorac Khuen-Belassy u Nuštru

Izrada projektno-tehničke dokumentacije odobrena je i za dvorac Khuen-Bellasy u Nuštru u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Projektom se izrađuje dio projektno tehničke dokumentacije kojom će se omogućiti daljnja revitalizacija dvorskog sklopa Khuen-Belassy.

Prema planu, u sklopu projekta bit će izrađeni izvedbeni projekt za zgradu Velikog dvorca u kojoj se planira urediti muzej s višenamjenskim prostorijama, knjižnica, suvenirnica, salon za najam, prostorije za izložbe stalnog postava s raznim temama, glavni i izvedbeni projekt za gospodarsku zgradu – zgradu Paromlina u kojoj su smještene višenamjenske dvorane za sport, glazbu, manja okupljanja i sl., te glavne projekte za preostale dvije gospodarske zgrade predviđene za turističko-informativni centar, prostor za udruge i slobodno vrijeme.

Vrijednost projekta je 1.2. milijuna kuna, od čega na bespovratna sredstva EU otpada 1.1 milijun kuna.

Dvorca Eugena Savojskog u Bilju

Danas ruševan dvorac Eugena Savojskog i obližnji park u Bilju prerast će u multifunkcionalni centar sa sadržajima za turizam i lovstvo, izložbenim prostorima, prezentacijskim dvoranama, informativnim centrom, vinskim podrumom, ugostiteljskim i drugim sadržajima.

Kroz poziv ITU Osijek – Revitalizacija kulturne baštine urbane aglomeracije Osijek odobrena je prva faza projekta tijekom koje će se izraditi projektno-tehnička i studijska dokumentacije koja je osnovni preduvjet za obnovu, rekonstrukciju i revitalizaciju zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra.

U procesu izrade projektno-tehničke i studijske dokumentacije precizno će se definirati svi elementi njegove buduće namjene te sadržajno oblikovati kulturno-turistički potencijal s ciljem maksimalne kulturno-turističke ponude.

Vrijednost projekta je 2.2 milijuna kuna, od čega na bespovratna sredstva EU otpada 1.8 milijuna kuna.

Novi Dvori u Zaprešiću

Kompleks Novi dvori u Zaprešiću smješten je na površini od 20,5 hektara, a čine ga dvorac Novi dvori Jelačićevi, kapela Sv. Josipa, grobnica obitelji Jelačić, perivoj, voćnjak, stambene i gospodarske zgrade i park-šuma.

Izradom nužne projektne dokumentacije stvara se pretpostavka obnove, rekonstrukcije i opremanja svih objekata u sastavu kompleksa, kao i uređenja perivoja.

Foto: grobnica obitelji Jelačić/Blaga&misterije

Prema planu, uredit će se i opremiti multimedijalna dvorana, predavaonice i prostori za održavanje praktičnih radionica, otvoriti informativni centar za posjetitelje, otvoriti pokazno-edukativni prostori za obrtnike, kušaonica vina i suvenirnica u kojoj će se prodavati lokalni i tradicijski proizvodi kako bi se dodatno promovirala tradicija i lokalni proizvodi.

U okviru uređenja perivoja uredit će se ulazni trg, postaviti dvije otvorene pozornice, urediti staze i šumski putovi, postaviti nova urbana oprema i javna rasvjeta, obnoviti biljni fond i urediti tematsko-edukativno dječje igralište na temu kulturne baštine.

Vrijednost projekta je 4,8 milijuna kuna, od čega na bespovratna sredstva EU otpada 3.4 milijuna kuna.

Dvorac Janković u Cabuni

Danas u potpuno ruševnom stanju, dvorac Janković u Cabuni koji se nalazi između Suhopolja i Slatine postat će Centar za kulturu zdravlja.

Prema ugovoru koji su 16. 12. 2020. godine potpisali predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Virovitičko-podravske županije i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, dvorac će u budućnosti djelovati kao samostalni sklop za kulturu i baštinu područja Virovitičko-podravske županije kroz interaktivni postav u prizemlju. U podrumu centra bit će smješten poligon za tjelesnu aktivnost i edukaciju djece.

Ugovor je vrijedan 56.2 milijuna kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 47 milijuna kuna. Za obnovu će, prema najavama, trebati 36 mjeseci.

Bit će to četvrti obnovljeni dvorac u krugu od 20 kilometara. Do sada su obnovljeni Dvorac Pejačević u Virovitici, Kurija Janković u Kapela Dvoru i Dvorac Janković u Suhopolju.

(Nastavlja se)

Piše Ivana Horvatek

Članak je nastao uz potporu agencije za elektroničke medije

Od doba Ilira i rimskih legionara, narod u Varaždinskim Toplicama pronalazi zdravlje i prepričava legende o nimfama i utvarama

Sudbina dvoraca Hrvatske: kako su nekoć devastirane ruševine postale ponos svoga kraja