in

Konačno je poznata sudbina nestalih brodova Regolo i Adria

Brod Regolo potonuo je 1956. godine, u blizini Senja, a Jakljan 1944. godine, u plovidbi od Senja prema Rijeci. Za oba broda tragalo se godinama, ali sve do prošlog ljeta njihova krajnja sudbina nije bila poznata.

Veo prošlosti podigao je Danijel Frka, koji je nakon akcije redovite kontrole  opasnih olupina izvršene tijekom srpnja i kolovoza 2017. godine, a uz dvije novopronađene olupine, uključio je 11 dosad poznatih olupina, zbog čijeg propadanja prijeti potencijalna opasnost.

Zbog korozije, sve je više izvjesno da će prije ili kasnije maziva i gorivo iz potonulih brodova početi curiti, što je već dokumentirano na nekim olupinama. Frka je o nalazima izvijestio  Županijski operativni centar za provedbu plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora.

Kako govori Daniel Frka a prenosi Novi list,  ekipa od pet ronilaca izvršila je 52 ronjenja sa 102 ronilačka sata, što uključuje 48 ronjenja dubljih od 50 metara. Ove godine po prvi put koristila se mala robot ronilica, koja može doseći dubinu od 120 metara.

Pregledi olupina pokazali su da se stanje i dalje pogoršava, što se, napominje Frka, i očekivalo, budući da se uglavnom radi o olupinama starim 40 i više godina, sa uznapredovalim stupnjem korozija.Mala, ali stalna propuštanja goriva dokazana su na gotovo svim olupinama, čak i onima na kojima ranje nije bilo uočenih propuštanja. Kao i ranijih godina, prednjače olupine TA 36 Stella Polare, TA 45 Spica i teretni brodovi Kalliopi i Elhawi star.

Regolo

Brod Regolo potonuo je 1956. godine, u blizini Senja, Bura je puhala  s udarima od 200 kilometara na sat, a zbog snježne vijavice temperatura se spuštala na minus 17 stupnjeva ispod nule. Bio je vezan u Senju ali ga je vjetar odvukao na more gdje je potonuo kod otočića Zec. Poginulo je svih 13 članova posade.

Jakljan

Prema informacijama koje je prikupio Daniel Frka, parobrod Jakljan 1941. godine Talijani su stavili u svoju službu, a od 1943. godine plovi kao teretni brod u njemačkoj službi na Jadranu.Adria (ex Jakjan).Brod je potonuo 1944. godine, u plovidbi od Senja prema Rijeci.

Poleđina naslovne fotografije sadržava još podatka / croinfo.net

– Zapovjedniku je naređeno da jednu četu njemačkih vojnika prebaci iz Senja do Rijeke. Giuseppe Ahel tome se protivio, zbog jake bure, ali Nijemci mu nisu ostavili izbor. Bilo je: isplovi, ili ideš pred streljački vod. Brod je u plovidbi potonuo sa svim ljudima na njemu. Nikad nisu nađeni ni sahranjeni, ispričao je Danijel Frka Novom listu.  

Legenda o Đurđevačkim Picokima

Od Držića do Gundulića: u Veneciji grade vremenski stroj koji će baciti novo svijetlo na nepoznate detalje hrvatske povijesti