in

Starohrvatske utvrde Nečven i Trošenj koje stoljećima bdiju nad kanjonom rijeke Krke planiraju povezati visećim mostom

Nečven i Trošenj stoljećima stoje jedna nasuprot drugoj i bdiju nad kanjonom kojim rijeka Krka nastavlja teći prema moru. U današnje vrijeme od njih ostaju ruševine koje podsjećaju na staru slavu, kako ih neki nazivaju, čuvarica vrata rijeke Krke.

Nalaze se na području Nacionalog parka Krka čiji su djelatnici predstavili plan o izgradnji visećeg pješačkog mosta dugačkog  448 metara koji će povezati dvije utvrde.Glasnogovornica Javne ustanove ‘Nacionalni park Krka’ Katia Župan navodi kako je projekt i fazi začetka pa je teško govoriti o tome kada će biti moguće prošetati iznad kanjona Krke.

Nakon što su autori idejnog rješenja i idejnog projekta podnijeli zahtjev Županijskom odjelu za prostorno uređenje za izgradnju visećeg mosta preko kanjona rijeke Krke, određeno je da je za postupak ishođenja lokacijske dozvole potrebno pribaviti posebne uvjete nekoliko nadležnih institucija.

Zbog svog strateškog položaja utvrde su često mijenjale gospodare.  Nečven je sagrađen u srednjem vijeku sagrađena je na samom rubu litice na lijevoj obali Krke. Njegovi prvi gospodari bili su Nelipići, inače vlasnici čitavog prominsko-miljevačkog kraja.

Utvrda Nečven / Nacionalni park Krka

U njihovu vlasništvu je bio do 1421.godine, a nakon toga dolazi u posjed plemićke obitelji Martinušić. Početkom 16.stoljeća Nečven osvajaju Turci, u čijim rukama ostaje sve do 1688. godine. U utvrdu su doveli vojnu posadu i pretvorili je u sjedište nahije, a potom sandžakata i kadiluka krčkoga. Nakon odlaska Turaka Nečven je zapaljen i napola porušen.

Utvrda Trošenj / Nacionalni park Krka

Nasuprot, na desnoj obali Krke, uzdiže se srednjovjekovna utvrda Trošenj koja je nekoć  bila u posjedu hrvatske velikaške obitelji Šubića koja je u cijelosti nadzirala desnu obalu Krke. Podignuta je zbog čuvanja i nadziranja strateški važnog mosta preko rijeke.

Turska vojska zauzela je Trošenj 1522. godine i u njega je smjestila vojnu posadu te sagradila kulu kružnog oblika.Prodorom mletačke vojske u ove krajeve 1686. godine Turci su protjerani, a utvrda je velikim dijelom porušena.

Za sreću, zahvalu i dobro zdravlje, Kugi, Bagunu i drugim nadnaravnim bićima iz priča ostavljali su darove i prinosili žrtve

“Huta naa-naa-naa!” drevni je uzvik koji putnika čuva od Hute, vile čuvarice šuma koja lebdi među krošnjama i hoda na kokošjim nogama