in

Što je to davno bilo na Svetom Križu? Pronađene su kuće, grob moćnika, zub morskog psa, kovačnica i ritualni prostor

Na krajnjem zapadnom dijelu Zagrebačke županije u općini Marija Gorica, tik uz granicu sa Slovenijom, nalazi se arheološki lokalitet Sveti Križ. Iz godine u godinu iznenađuje arheologe koji svakom sljedećom sezonom istraživanja otkrivaju nove tragove nekoć moćnog i bogatog naselja

Istraživanje lokaliteta je započelo početkom 80-ih godina prošlog stoljeća. Otkriven je prilikom poljodjelskih radova, kopanja temelja za kuće i ostalih aktivnosti lokalnog stanovništva. Naime, na jednom cijelom brdu u današnjem selu u centru kojega je crkva, nalazilo se prapovijesno naselje iz 6. i 5. st. pr. Kr. Istovremeno se na susjednom brdu nalazilo groblje.

Istraživanja na lokalitetu / Projekt TRANS RIVERS

40 godina istraživanja lokaliteta Sveti Križ

Lokalitet su dugo godina istraživali djelatnici Muzeja Brdovec. Tako je bilo sve do 2019. godine kada istraživanja preuzima Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sveti Križ je u široj javnosti, a posebice u struci, postao poznat 2001. godine. Tada je u bogatom kneževskom grobu, u kojemu je bio ukopan konjanik sa svojim konjem, pronađena jedinstvena kaciga koja nosi naziv “tip Sveti Križ”. Napose, posljednjih pet godina istražuje se naselje u kojemu su pronađeni izuzetni nalazi. Tako stručnjaci ovaj lokalitet stavljaju uz bok najznačajnijim istovremenim lokalitetima na prostoru srednje Europe.

Jedinstven nalaz prapovijesne konstrukcije

Otkriveni tragovi pravokutnih nadzemnih kuća ukazuju na dva načina gradnje. Prvi tip kuće građen je isključivo od većih ili manjih stupova koji su nosili konstrukciju. Na njih se vezala oplata kuće koja je bila od drvenih planjki. Na to je dolazio gornji vijenac greda te krovna konstrukcija. Drugi tip kuće građen je od horizontalno položenih greda postavljenih na kamene suhozidne temelje. Kameni temelji za sada predstavljaju jedinstven nalaz prapovijesne konstrukcije u ovom dijelu kontinentalne Hrvatske.

Rekonstrukcija istražene kuće iz 5. st. pr. Kr. na Sv. Križu / Projekt TRANS RIVERS

Metalni nalazi kao kurioziteti lokaliteta

U svim istraženim objektima nalazimo veliku količinu metalnih nalaza što je uistinu rijetkost na drugim istovremenim lokalitetima. Prošle i ove godine istraženo je nekoliko objekata koji nam govore o proizvodnji metalnih predmeta u naselju. To su kovačnica, kovačka peć te kovačka jama. Unutar spomenutih objekata pronađeno je nekoliko vrlo bitnih te po prvi puta na lokalitetu otkrivenih pokazatelja obrade željezne rude te oblikovanja dobivene sirovine u konkretne predmete.

Lokalitet Sveti Križ / Blaga & misterije

Prvi dokaz prerade je velika količina šljake. To je smjesa koja nastaje pri topljenju rude, uz ostatak goriva i dodataka za taljenje. Otkrivene su i željezne kovačke pogače. Oblikovani su to komadi sirovine koji su pogodni za daljnju obradu u predmete poput pronađenih poluproizvoda, šuplje sjekire i noževa.

Vrh brončane strelice pronađen na lokalitetu / Projekt TRANS RIVERS

Ovakvi nalazi na jednom mjestu, unutar zatvorenog objekta, predstavljaju nepobitan dokaz o metalurškoj aktivnosti. Najnevjerojatniji i najbolji nalaz predstavlja objekt veličine 2 x 1 m, čiji se istočni zid direktno naslanjao na zapadni zid kovačnice. Riječ je o ritualnom objektu koji je osamdesetak centimetara bio ukopan u zemlju. Stjenke zidova bile su obložene kamenjem, a u sva četiri kuta bile su rupe za stupove. Upravo to ukazuje na postojanje krovne konstrukcije.

Fosil zuba morskog psa / Projekt TRANS RIVERS

Brojni drugi vrijedni nalazi na lokalitetu

U južnom dijelu objekta pronađena je velika količina specifično odabranih životinjskih kostiju. To su mahom duge kosti, mandibule- donje čeljusti te rogovi. U tom smo dijelu pronašli i dvije željezne kovačke pogače između kojih je bio položen željezni nož te nekoliko pršljenova koji su služili za predenje niti. U sjevernom dijelu objekta pronađeni su različiti tipovi fibula- spona za odjeću kakve nalazimo na prostoru sjeverne Italije, jugoistočnih Alpa te Jadrana.

Također su se tu našli razni ulomci brončanog i željeznog lima, željezni noževi, željezni vrh koplja, kameni brusevi. Otkrivena je i prekrasno ukrašena kost koja predstavlja vrlo rijedak nalaz na istovremenim lokalitetima, ali i fosil zuba morskog psa!

Prekrasno ukrašena kost predstavlja rijedak nalaz / Projekt TRANS RIVERS

Ritualni objekti počinju se javljati tek od vremena mlađega željeznoga doba. Tako ovaj sa Svetog Križa, kojega datiramo u 6. i 5. st. pr. Kr., predstavlja iznimku.

Kaciga tipa Sv. Križ

Kaciga tipa Sv. Križ, kameni temelji kuća, brojni metalni nalazi unutar objekata, dokazi o preradi metala te naposljetku ritualni objekt su redom izuzetni i jedinstveni nalazi koji svjedoče o iznimnoj važnosti lokaliteta. Svoj prosperitet duguje povoljnom položaju na 300 m.n.v. iznad utoka rijeke Sutle u Savu, na kojemu je bilo smješteno naselje.

Strateška važnost prostora ogleda se u prometnoj povezanosti mjesta s okolicom. Naime, jednom kada se prijeđu tzv. “brežička vrata”, suženi prostor u današnjoj Sloveniji, otvara se nesmetani prolaz rijekom Savom sve do prostora Podunavlja. Zajednice smještene u blizini rijeke Save kontrolirale su tako protok roba i ideja te na taj način jačale svoju poziciju. To je posebice vidljivo na primjeru lokaliteta Sveti Križ.

Lokalitet Sveti Križ tijekom proljetnih istraživanja 2024. godine / Projekt TRANS RIVERS

Projekt “TRANS RIVERS”

Od 2021. godine istraživanja lokaliteta financirana su od strane Hrvatske zaklade za znanost, u sklopu projekta “Transferno područje od Sutle preko srednjeg toka Save tijekom brončanog i željeznog doba- TRANS RIVERS”. Provedbu projekta možete pratiti na službenoj Facebook stranici (Project Trans Rivers) te na Instagram profilu (@trans_rivers). Važno je naglasiti kako je u tijeku izrada dva doktorata studentica Poslijediplomskog doktorskog studija arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Franke Ovčarić i Laure Šejić. Njihove se spoznaje temelje upravo na istraživanjima provedenima u sklopu “TRANS RIVERS” projekta.

Lokalitet Sveti Križ / Blaga & misterije

Osim istraživanja, kroz projekt je financiran i dio popularizacije, brojne analize kao i odlasci na brojne međunarodne znanstvene kongrese na kojima marljivo predstavljamo svoj rad. Kako bi što šira javnost bila upoznata s ovakvim sjajnim nalazima već dugi niz godina, u suradnji s brojnim partnerima, organiziramo popularno-znanstvena predavanja, radionice za djecu, izložbe te druge edukacijske formate.

Predstavljanje Trans Rivers projekta u Mariji Gorici
Predstavljanje Trans Rivers projekta u Mariji Gorici / Projekt TRANS RIVERS

Velika podrška istraživanju od lokalne zajednice

Zagrebačka županija i gđa. Jadranka Dujić Frlan prepoznali su izuzetni potencijal ovoga lokaliteta. Tako nas već nekoliko godina podržavaju u programima popularizacije znanosti, izložbi te restauracije nalaza s istraživanih lokaliteta. Sve navedene aktivnosti provodimo u prostorijama Općinske knjižnice u Mariji Gorici te u Muzeju Brdovec, s čijim ravnateljima Mirkom Škocom i Silvijom Limani imamo odličnu suradnju. Takvu suradnju imamo i s Muzejem Prigorja u Sesvetama, čija je ravnateljica Morena Želle ujedno i suradnica na “TRANS RIVERS” projektu. Ove smo godine ostvarili i lijepu suradnju s Muzejem Ivanić-Grada, na čelu s ravnateljicom Rosanom Škrguljom.

Lokalitet Sveti Križ / Blaga & misterije

Za naš rad se zanimaju i lokalne osnovne škole. Tako u OŠ Ante Kovačića iz Marije Gorice, OŠ Ivane Brlić Mažuranić iz Prigorja Brdovečkog, OŠ Pušća te OŠ Ivana Perkovca iz Šenkovca organiziramo razne formate radionica za djecu i sudjelujemo u njihovim Erasmus programima. Čak smo s učiteljicom povijesti Jelicom Kauf iz šenkovečke škole, njezinim učenicama i učenicima te Foto kino video klubom iz Zaprešića snimili film o arheologiji ovoga kraja.

Lokalitet Sveti Križ / Blaga & misterije

Sva ova istraživanja i aktivnosti ne bi bile moguće bez potpore lokalne zajednice, posebice vlasnica svih privatnih parcela na kojima provodimo arheološka istraživanja. Njima dugujemo neizmjernu zahvalnost. Sinergijom brojnih sudionika u istraživanju i promociji ovoga važnog lokaliteta popeli smo se stepenicu više u našim nastojanjima da Sveti Križ bude valoriziran u punom obimu.

Najava za prvi petrinjski LegendFest

U Petrinju ovog ljeta stiže LegendFest- festival priča, mitova i legendi na kojem se možete i osvježiti u rijeci Kupi

Znate li porijeklo poznate uzrečice „Lupa kao Maxim po diviziji!?”